บทความ > Javascript

[Jquery] Bring on modal after second modal closed Turn Back

เมื่อ 2020-03-05 15:14:06

$('.modal-second').on('hidden.bs.modal', function ()
{
  if( ($('.modal-first').data('bs.modal') || {})._isShown )
   {
  $('.modal-first').css('z-index','1050');
  $('body').addClass('modal-open');
  }
});
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด