บทความ > PHP

[PHP] to check image url exists Turn Back

เมื่อ 2019-08-21 12:00:01

if( @getimagesize($image_url) )
{
       return true;
}
else
{
      return false;
}

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด